جزییات اخبار

لیست مجوزهای محتوایی و مالکیت آثار غیر سینمایی در سال 97 اعلام شد
​در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لیست مجوز های محتوایی و مالکیت آثار غیر سینمایی در سال97 منتشر شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، اطلاعات مجوز های محتوایی و مالکیت آثار غیر سینمایی بر اساس نام سرمایه گذار ،محل نمایش و نوع برنامه تهیه شده است.


لیست مجوز های محتوایی و مالکیت آثار غیر سینمایی در سال97 

 ​