جزییات اخبار

اظهارنظر «منوچهر محمدی» درباره ادغام موسسه رسانه های تصویری
​تهیه کننده سینما با بیان اینکه ادغام موسسه رسانه های تصویری با موسسات مرتبط اقدام شایسته ای است گفت: زمانی که دکتر انتظامی قرار بود سرپرست سازمان سینمایی بشود تردیدهایی وجود داشت که ممکن است ایشان دانش کافی در حوزه سینما نداشته باشند همان زمان من جمله ای را گفتم «انتظامی عقلش بیشتر از دانشش است» که در حال حاضر عملکرد ایشان را شاهد هستیم.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی موسسه رسانه های تصویری؛ منوچهر محمدی تهیه کننده سینما افزود: مهدی یزدانی به عنوان یک مدیر شجاع معتقد است که میزان تصدی گری دولت در سینما به حداقل رسیده بنابراین خود پیشگام این موضوع شد. رفتار و عملکرد ایشان باید سرمشق تمام مدیران سینمایی قرار بگیرد تا بپذیرند از پشت میزهایشان بلند شوند و هزینه های سنگین و اضافی را حذف کنند.

تهیه کننده «میهمان داریم» با اشاره به اینکه ماموریت جدید مهدی یزدانی قطعا به نفع سینمای ایران خواهد بود ادامه داد: امیدوارم در این مدت زمان اندک از عمر دولت این تصمیم بتواند منشا اتفاقات خوبی باشد.

وی با تاکید بر اینکه چابک سازی و کوچک سازی موسسه رسانه های تصویری اقدامی بسیار پسندیده اما دیرهنگام است توضیح داد: در زمینه عرضه محصولات سینمایی و نمایش خانگی موسسات قابل قبول و توانمندی وجود دارد که هیچ وابستگی اقتصادی به دولت ندارند و در بخش خصوصی چرخ اقتصادی شان به طور طبیعی می چرخد پس وجود موسسه رسانه های تصویری به عنوان متولی این امر مدت هاست کمرنگ شده است.

محمدی با اشاره به اینکه سایر موسسات دیگر باید مسیر کوچک سازی را ادامه دهند بیان کرد: زمان تاسیس موسسه رسانه های تصویری اهداف متفاوتی وجود داشت اما در حال حاضر با توجه به رشد سینمای ایران و بخش خصوصی، این موسسات جای خود را از دست داده است.

تهیه کننده «طلا و مس» گفت: این ماموریت اگر با مدیریت درست انجام شود و موسسه رسانه های تصویری به سمت کوچک شدن برود و وظایفش در موسسات دیگر ادغام شود شاهد اتفاقات بسیار خوبی در سینما خواهیم بود.​