جزییات اخبار

خانه سینما از تغییرات ساختاری موسسه رسانه های تصویری استقبال کرد
​به گزارش خانه سینما؛ استقبال خانه سینما از تغییرات ساختاری سازمان سینمایی، در پی دستور ریاست سازمان سینمایی در خصوص تغییرات موسسه رسانه های تصویری با هدف گسترش بخش خصوصی نامه ای را به شرح زیر اعلام کرد:

جناب آقای دکتر انتظامی

سرپرست محترم سازمان سینمایی

 

با سلام و احترام

ساختار مدیریتی سینمای نوین ایران بانی چهل سال سینمای پرافتخار ایران است.

 

تغییر در شیوه های تولید، گسترش بازار و توفیقات هنری و اقتصادی و از همه ارزشمند تر نیروی انسانی خلاق بخشی از دست آوردهای چهل سال سینمای ایران است.

 

فرصت های نو پدید با تغییر در ساختارهای مدیریتی و صنفی به توان سینمای ایران می افزاید.

 

اولین گام شما در این حوزه به یقین از آغاز دوران جدید خبر میدهد.

 

دستور شما در خصوص تغییرات موسسه رسانه های تصویری باعث امتنان است به ویژه آنکه جناب آقای مهدی یزدانی از مدیران برجسته و شاخص سینمای ایران توان تغییر با هدف گشودن پنجره به فرصت های گرانبها را دارا هستند.

 

برای شما آرزوی توفیق داریم و ما را در این مسیر همراه خود بدانید.

 

منوچهر شاهسواری

مدیرعامل خانه سینما

 

 ​