جزییات اخبار

​تهیه کننده سینما: ادغام موسسه رسانه‌های تصویری حرکتی انقلابی است
تهیه کننده فیلم سینمایی «شوکران» گفت: ادغام موسسه رسانه‌های تصویری قابل تحسین است چرا که نهادهای موازی سازمان سینمایی قابلیت اجرایی شان را از دست داده اند و کارکرد قابل قبولی ندارند.​


تهیه کننده فیلم سینمایی «شوکران» گفت: ادغام موسسه رسانه‌های تصویری قابل تحسین است چرا که نهادهای موازی سازمان سینمایی قابلیت اجرایی شان را از دست داده اند و کارکرد قابل قبولی ندارند.

 

تهیه کننده فیلم سینمایی «شوکران» گفت: ادغام موسسه رسانه‌های تصویری قابل تحسین است چرا که نهادهای موازی سازمان سینمایی قابلیت اجرایی شان را از دست داده اند و کارکرد قابل قبولی ندارند.

به گزارش ایرنا؛ سیدضیاء هاشمی با اشاره به ماموریت صادر شده از سوی سرپرست سازمان سینمایی برای ادغام موسسه رسانه‌های تصویری، گفت: افرادی که به عنوان مسئول این ماموریت انتخاب شده اند باید تلاش کنند تا موسسات مشابه که خروجی مناسبی ندارند هم ادغام شوند.

وی افزود: این اقدام حرکتی درست است و ما به عنوان بخشی از افراد فعال در سینما دستشان را می فشاریم و همراه و همگام با مهدی یزدانی برای هر چه بهتر اجرا شدن این ماموریت تلاش می کنیم.

هاشمی ادامه داد: مهدی یزدانی که در حال حاضر مدیر موسسه رسانه های تصویری است، گزینه مناسبی برای این مامویت به حساب می آید و باید هر چه زودتر بساط پراکندگی و فضای بیکاری در برخی از موسسات را ساماندهی و سازماندهی کند.

تهیه کننده فیلم سینمایی «امیر» گفت: اساس این ماموریت جنبه اقتصادی دارد چراکه مبالغ زیادی از بودجه سینمای کشور صرف امور غیرضروری می شود، پرسنل در فضایی که فعالیتی انجام نمی شود کارایی خود را از دست داده اند، با این ادغام می توانند در مکانی دیگر فعالیت موثری داشته باشند.

وی افزود: در سال های قدیم در شوراهای مختلف تمام کارها با 5 و 6 نیرو پیش می رفت، بنابراین گستردگی فعلی اتلاف هزینه بیت المال و خسارت مالی است.

این تهیه کننده سینما خاطرنشان کرد: این حرکت انقلابی را باید تقدیر کرد و امیدوارم حسین انتظامی در زمان مسئولیت خود در سازمان سینمایی اقدامات ارزشمندی را به یادگار بگذارد.

به گزارش ایرنا، روز سه شنبه 25 دی ماه، حسین انتظامی در راستای سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه جامع این سازمان، در حکمی به مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری ماموریت داد ظرف 6 ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در یک یا دو موسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام کند.

در راستای سیاست‌های کلان وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شکل‌گیری ساختاری چابک، منعطف و متناسب با رویکرد جامعه‌مدارانه و هم راستا با استقرار مناسبات حرفه‌ای و صنفی در سینمای کشور و برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین بخش‌های مختلف سینما؛ از آنجا که خوشبختانه ظرفیت و توان بخش خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی و بازارهای نوپدید به حد قابل قبولی رسیده است و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار فناوری‌های نوین و حضور موثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده است.

از سویی هم مصرف محصولات سینمایی و سمعی بصری شکل تازه ای به خود گرفته است و از طرفی براساس برنامه جامع سینما، ورود موثرتر در بازار نیازمند تمرکز بیشتر و اتکای به نیروی‌های جوان و خلاق و طرح های نو و دوری از تصدی و امور اجرایی غیرضرور در این بخش مهم است.​