جزییات اخبار

شرایط تاسیس شرکت‌های «وی او دی» و نظارت بر آن ابلاغ شد
ه گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، دستورالعمل اجرای ماده 5 و 14 آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی vod ابلاغ شد.

شرایط تاسیس شرکت‌های «وی او دی» و نظارت بر آن ابلاغ شد​

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، دستورالعمل اجرای ماده 5 و 14 آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی vod ابلاغ شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، به استناد ابلاغ ماده 14 آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی (vod) مورخ 5 شهریور96 از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم رئیس سازمان سینمایی کارگروهی تشکیل شد.
این کارگروه متشکل از نماینده صنف مرتبط (خانه سینما) و اشخاص صاحب نظر و کارشناسان فنی و محتوایی شامل ناصر عنصری، سعید منظری، سعید رجبی فروتن، داوود اسماعیلی و منصور پارسایی (دبیر کارگروه) بودند.
همچنین دستور العمل اجرایی ماده 5 و 14 آیین نامه مذکور شامل شرایط عمومی و اختصاص تاسیس، تمدید، ضوابط و تکالیف، رسیدگی به تخلفات و نظارت و ارزیابی آثار توسط کارگروه مربوطه توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.